Thế giới mame bonsai (bonsai siêu mini) phần 2

Thế giới mame bonsai (bonsai siêu mini) phần 2

Bonsai siêu mini thế giới bonsai siêu mini là biến những thứ to lớn cổ thụ thành tí hon, một thế giới bonsai cổ thụ được bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân về bonsai, sáng tạo đột phá tạo nên một tác phẩm bonsai để lọt lòng bàn tay. như một thế giới bonsai thu nhỏ lại.

  • bonsai mini  tuy nhỏ nhưng chứa đựng tâm hồn và kiểu dáng có hồn sắc được tạo dựng sáng tạo của người nghệ nhân bonsai.

  • Những tác phẩm bonsai mini  tưởng chừng như đơn giản, nhưng công sức của người trong nghề mới biết được, người nghệ nhân phải bỏ hồn vào cây cảnh và họ thổi hồn cho cây, thì mới ra được một tác phẩm bonsai siêu mini mà có phần hồn và sắc như thế này.

1