Qúa trình xử lý cây mai chiếu thủy của Nghệ Nhân Chong Yong Yap

Qúa trình xử lý cây mai chiếu thủy của Nghệ Nhân Chong Yong Yap

Đây là một trong những cây Mai Chiếu Thủy đẹp nhất tại Malaysia (cùng size) . Cây đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn ở các triển lãm.