Làm lũa cây duyên tùng

Làm lũa cây duyên tùng

Cây duyên tùng thường được tạo hình thành cây bonsai rất đẹp, rất được ưa chuộng và có giá trị cao. Với nhiều ưu điểm, Cây duyên tùng hiện nay là chủng loại chủ lực của Bonsai Nhật Bản và Đài Loan

Các Bạn cần chú ý để phân biệt với cây tùng cối và tùng búp (Chủ yếu khác nhau ở cấu trúc lá, tốc độ phát triển và màu lá)

Theo các Bạn thì những cành đó cắt trước khi làm lũa lâu không ? Hay cắt xong họ làm lũa luôn ?

 

 

My master : Master Li Zhong Hong in action . 
我的大師 : 李仲鸿大師在行動中。

Mike Siow
2