Kỹ thuật bó thân tạo cây Bonsai to

Kỹ thuật bó thân tạo cây Bonsai to

Để tạo ra những gốc cây to, bạn có thể áp dụng rất nhiều phương pháp khác nhau, trong đó, kỹ thuật liền thân chính là một phương pháp đơn giản và nhanh chóng nhất. Kỹ thuật này được xác định dựa trên việc ghép nhiều cây nhỏ lại để tạo thành một cây to và dồn sức riêng cho việc phát triển gốc cây.

Hiện nay kỹ thuật này ở Việt Nam thường sử dụng để làm si, sanh. Ở Nhật thường sử dụng cho Độ Quyên, Đài loan sử dụng để làm si….

Mình giới thiệu để khi mua cây các Bạn có thể dễ nhận biết, để làm 1 cây Bonsai chất lượng hiện tại ít người sử dụng phương pháp này.